Hàm Ninh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hàm Ninh có thể chỉ:

Địa danh sửa

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Nhân vật sửa

Niên hiệu sửa