• 2015
  • 2014
  • 2013
2016

Hàn Quốc
  • 2017
  • 2018
  • 2019
Thế kỷ:
Thập kỷ:
Xem thêm:Sự kiện khác 2016
Hàn Quốc theo năm
Niên biểu lịch sử Triều Tiên

Sự kiện theo lịch trình sửa

Tháng 3 sửa

  • 11-15 tháng 3- Giải vô địch trượt băng tốc độ quãng đường ngắn thế giới 2016 ở Seoul

Tháng 4 sửa

  • 13 tháng 4 - Bầu cử tại Hàn Quốc

Tháng 9 sửa

  • 27 tháng 9 - 2 tháng 10 - Mở rộng giải Superseries 2016 Korea ở Seoul

Tham khảo sửa