Mở trình đơn chính

Túc Hiếu Hàng Hoàng Hậu (chữ Hán: 肅孝杭皇后, ?1456), là Hoàng hậu thứ hai của Minh Đại Tông Chu Kì Ngọc. Là mẹ của Hoài Hiến thái tử Chu Kiến Tế trong lịch sử Trung quốc.

Đại Tông Hàng Hoàng Hậu
代宗杭皇后
Hoàng hậu nhà Minh
Tại vị1452 - 1456
Tiền nhiệmĐại Tông Uông hoàng hậu
Kế nhiệmAnh Tông Tiền hoàng hậu
Thông tin chung
Phối ngẫuMinh Đại Tông
Cảnh Thái hoàng đế
Hậu duệ
Tên đầy đủ
Hàng thị (杭氏)
Thụy hiệu
Túc Hiếu hoàng hậu
肅孝皇后
Hoàng tộcNhà Minh
Thân phụHàng Dục
Sinh?
Mất1456
Vạn An Cung,Tử Cấm Thành, Bắc Kinh

Tiểu sửSửa đổi

Hàng thị là con gái của Hàng Dục (杭昱), không rõ quê quán. Bà trước là Thành vương thứ phi, sinh hạ cho Thành vương đứa con trai duy nhất Chu Kiến Tế (朱見濟) vào năm 1448. Sau sự kiện Sự biến Thổ Mộc bảo, triều đình Nhà Minh cùng với Tôn thái hậu đề nghị lập Thành vương Chu Kì Ngọc làm Hoàng đế. Thành vương kế vị, sử gọi là Minh Đại Tông Cảnh Thái hoàng đế, lập con trai của Minh Anh Tông là Chu Kiến Thâm làm Hoàng thái tử.

Năm 1449, Cảnh Thái đế lập Uông thị làm Hoàng hậu, còn Hàng thị làm Quý phi. Cảnh Thái năm thứ ba (1452), ông phế chức Thái tử của Chu Kiến Thâm lập con trai Chu Kiến Tề làm Thái tử. Do Uông hoàng hậu kịch liệt phản đối, dẫn đến khiến Đại Tông nổi giận, phế truất ngôi vị Hoàng hậu. Sau đó lập Hàng quý phi làm Hoàng Hậu. Không lâu sau Thái tử Chu Kiến Tề qua đời sớm.

Cảnh Thái năm thứ 7 (1456), Hàng hoàng hậu qua đời, thuỵ hiệu Túc Hiếu hoàng hậu (肅孝皇后), an táng vào Khánh Lăng. Sau sự kiện Đoạt môn chi biến, Minh Anh Tông trở lại làm Hoàng đế. Anh Tông đã ra lệnh phế Đại tông làm Thành vương như cũ và tước hiệu Túc Hiếu hoàng hậu của Hàng thị cũng bị hủy bỏ. Về sau, triều Nam Minh mới phục lại thuỵ hiệu cho bà.

Tham khảoSửa đổi