Hiến Tiết Hoàng hậu (chữ Hán: 憲節皇后; 1106 - 1139), là nguyên phối thê tử của Tống Cao Tông Triệu Cấu.

Hiến Tiết Hoàng hậu
憲節皇后
Tống Cao Tông Hoàng hậu
Hoàng hậu nhà Tống
Tại vị1127 - 1139
Tiền nhiệmNhân Hoài Hoàng hậu
Kế nhiệmHiến Thánh Từ Liệt Hoàng hậu
Thông tin chung
Phối ngẫuTống Cao Tông
Triệu Cấu
Tên đầy đủ
Hình Bỉnh Ý (邢秉懿)
Thụy hiệu
Hiến Tiết Hoàng hậu (憲節皇后)
Hoàng tộcnhà Tống
Thân phụHình Hoán
Sinh1106
Mất1139

Tiểu sửSửa đổi

Hiến Tiết Hoàng hậu có tên gọi là Hình Bỉnh Ý (邢秉懿), nguyên quán ở Khai Phong, là con gái của Gia quốc công Hình Hoán (邢煥). Khi đến tuổi cập kê, bà thành thân với Tống Cao Tông khi đó còn là Khang vương, sơ phong Gia Quốc phu nhân (嘉國夫人).

Năm Tĩnh Khang (1126), Tống Huy Tông thoái vị nhường ngôi cho Tống Khâm Tông, anh trai của Tống Cao Tông. Năm thứ 2 (1127), phát sinh Sự biến Tĩnh Khang, quân đội nhà Kim đánh chiếm Khai Phong, lật đổ triều đại Bắc Tống. Tống Huy TôngTống Khâm Tông cùng các hậu phi, vương tôn, công chúa, tổng cộng hơn 3000 người bị áp giải về phương Bắc. Hậu phi, cung nữ bị đem phân phát cho các thân vương và quân lính người Kim. Bà được phong làm Tống quốc Kiến Diễm phu nhân (宋國建炎夫人). Toàn bộ hoàng tộc nhà Tống bị bắt sang Kim làm tù binh, trừ Tống Cao Tông trốn thoát về nước.

Ngày 12 tháng 6 năm ấy, Tống Cao Tông lên ngôi, ông cử Tần Cối đi thương lượng với người Kim và cả hai cùng ký "Hiệp ước Thiệu Hưng". Sau khi hòa ước được ký kết, Tống Cao Tông sai Hà Chú và Tào Huân cùng sứ Kim Tiêu Nghị sang Kim dâng thệ biểu, xưng thần và chịu nộp cống cho Kim Đế. Trước khi sứ thần về nước, bà đã tháo đôi bông tai vàng và dặn Tào Huân phải đưa nó ngay cho Tống Cao Tông. Tống Cao Tông khi nhận được rất trân quý đôi bông này. Ông tấn phong từ xa cho bà làm Hoàng hậu, phong cho 25 người họ hàng của bà làm quan.

Năm Thiệu Hưng thứ 5 (1139), Hình Hoàng hậu qua đời tại Ngũ Quốc thành. Sử sách chép lại, Hình Hoàng hậu đã cố tự sát để tránh bị làm nhục nhưng không thành công. Cái chết của bà bị nhà Kim ém nhẹm cho tới khi Hiển Nhân Hoàng hậu về nước và nói cho Tống Cao Tông biết điều này. Tống Cao Tông sau đó ban thuỵ hiệu cho Hình Hoàng hậu là Ý Tiết Hoàng hậu (懿節皇后). Thi hài của bà sau đó được đưa về nước, táng ở phía Tây Bắc của nơi chôn cất Chiêu Từ Thánh Hiến Hoàng hậu.

Kể từ khi Hình Hoàng hậu mất, Tống Cao Tông thống khổ, phiền muộn không vui. Ngô Quý phi biết được tâm trí của Hoàng đế nên đã để cho cháu của bà là Ngô Tuân (吳珣) và Ngô Cư (吳琚) kết hôn với 2 người con gái trong họ hàng của Hình Hoàng hậu để an ủi vong linh của bà cũng là để làm vui lòng Tống Cao Tông. Mãi tới năm Thiệu Hưng thứ 11 (1144), Tống Cao Tông mới nghe lời mẹ mình lập Kế hoàng hậu và người được chọn vào vị trí đó là Ngô Quý phi.

Năm Thuần Hy mạt niên, Tống Hiếu Tông cải thuỵ của Hình Hoàng hậu là Hiến Tiết Hoàng hậu (憲節皇后), hợp thờ với Tống Cao TôngThái miếu. Hình Hoàng hậu không có với Tống Cao Tông một người con nào.

Tham khảoSửa đổi

  • Tống sử, liệt truyện 2, Hậu phi hạ - Cao Tông Hiến Tiết Hoàng hậu