Hình mẫu (tiếng Anh: role model), hay còn gọi là hình mẫu lý tưởng, tùy từng trường hợp còn được gọi là tấm gương hay tấm gương đạo đức, là một cá nhân có hành vi, nhân cách, gương mẫu, mẫu mực hoặc sự thành công được nhiều người khác noi theo, đặc biệt là thế hệ đi sau.[1] Cụm từ hình mẫu (role model) trong tiếng Anh được cho là của nhà xã hội học Robert K. Merton người Mỹ, ông sáng tạo ra thuật ngữ này trong suốt sự nghiệp của mình.[2][3]

Hình mẫu người nổi tiếngSửa đổi

Tấm gương cộng đồngSửa đổi

Hình mẫu vận động viênSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Role model”. Dictionary.com. Random House, Inc. 2013. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2014.Quản lý CS1: địa điểm (liên kết)
  2. ^ Michael T. Kaufman. “Robert K. Merton, Versatile Sociologist and Father of the Focus Group, Dies at 92”. Thời báo New York. Thời báo New York, năm 2003. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2014.Quản lý CS1: địa điểm (liên kết)
  3. ^ Craig J. Calhoun (biên tập) (2010). Soạn tại New York. Robert K. Merton: Sociology of Science and Sociology as Science. Columbia UP. ISBN 978-0-231-15112-2.