Hòa (họ)

họ (和)

Hòa (chữ Hán: 和, Bính âm: Hé, Hè, Huó, Huò) là một họ của người Trung Quốc, họ này đứng thứ 97 trong danh sách Bách gia tính.

Người Trung Quốc họ Hòa nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi