Hòa Hoãn Ông chúa

Ông chúa nhà Triều Tiên

Hòa Hoãn Ông chúa (和緩翁主, 9 Tháng 3, 1738 - Tháng 5, 1808) là ông chúa, vương tộc nhà Triều Tiên, vương nữ của Triều Tiên Anh Tổ và Ánh tần Lý thị. Tên thật là Lý Dung Uyển (李蓉婉), em gái của Trang Hiến Thế tử, cô mẫu của Triều Tiên Chính Tổ. Cũng là dưỡng mẫu của Trịnh Hậu Khiêm, một văn thần nổi tiếng nhà Triều Tiên.

Hòa Hoãn Công chúa
화완옹주
Công chúa nhà Triều Tiên
Tại vị1738 - 1778
Thông tin chung
Sinh9 tháng 3 năm 1738
Hán Thành, Triều Tiên
Mất1808 (thọ 70)
Pha Châu, Triều Tiên
Phối ngẫuTrịnh Trí Đạt (鄭致達)
Hoàng tộcNhà Triều Tiên
Thân phụTriều Tiên Anh Tổ
Thân mẫuÁnh tần Lý thị

Nổi tiếng là có những xung đột với anh trai Trang Hiến và cháu trai Chính Tổ. Sau khi Anh Tổ qua đời, Chính Tổ tức vị, bị tước phong hiệu Công chúa và chỉ được gọi là 'Chính thê của Trịnh thị'. Tuy nhiên, được phục hiệu thời Cao Tông.

Cuộc sống sửa

Bà là con gái của Triều Tiên Anh TổÁnh tần Lý thị, được Anh Tổ yêu thương hết mực, khiến cho người anh trai cùng mẹ Trang Hiến Thế tử ganh tị. Vì được yêu chiều hết mực, ông chúa vì thế sinh kiêu, can thiệp triều chính. Tuy với Trang Hiến là anh em cùng mẹ, nhưng muôn phần bất kính.

Anh Tổ Đại vương năm thứ 25, 1749, 6 tháng 7, hạ giá lấy Trịnh Trí Đạt (鄭致達), người ở Diên Nhật (延日), con trai của Nghị chính phủ (議政府) Hữu nghị chính (右議政) Trịnh Vũ Lương (鄭羽良) và cháu của Trịnh Huy Lương phái Thiếu Luận. Sinh được một con gái nhưng mất sớm khi mới lên hai, vợ chồng bà nhận Trịnh Hậu Khiêm (鄭厚謙), một văn thần nổi tiếng sau này, làm dưỡng tử. Sau này Trí Đạt mất sớm năm 1757, bà trở thành góa phụ.

Sau Chính Tổ cho lưu đày bà. Tuy nhiên, bà quay trở lại triều đình năm 1782, nhưng được hai năm thì lại bị lưu đày lần nữa năm 1784. Năm 1808, mất tại Pha Châu.

Gia quyến sửa

Trong văn hóa đại chúng sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ 아들이 없어 친족의 아들 정후겸을 양자로 삼았다.