Hương

trang định hướng Wikimedia

Hương trong tiếng Việt có nhiều nghĩa. Nó có thể là: