Mở trình đơn chính

Hương trong tiếng Việt có nhiều nghĩa. Nó có thể là: