Hạ Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

(đổi hướng từ Hạ viện Anh)

Hạ Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, cũng gọi ngắn gọn là Hạ viện Anh, là hạ nghị viện trong Quốc hội Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, và hiện nay là viện quan trọng hơn trong Nghị viện. Tên chính thức là Viện Thứ dân (House of Commons). Quốc hội cũng bao gồm Quốc vươngThượng Nghị viện (Viện Quý tộc).

House of Commons
of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland
Huy hiệu hoặc biểu trưng
Dạng
Mô hình
Lãnh đạo
Sir Lindsay Hoyle
Từ 4 tháng 11 năm 2019
Boris JohnsonBảo thủ
Từ 13 tháng 7 năm 2016
Jacob Rees-MoggBảo thủ
Từ 24 tháng 7 năm 2019
Jeremy CorbynLao động
Từ 12 tháng 9 năm 2015
Valerie VazLao động
Từ 6 tháng 10 năm 2016
Cơ cấu
Số ghế650
UK House of Commons 2017.svg
Chính đảng
Chính phủ
     Bảo thủ (313)
Confidence and supply
     Liên minh Dân chủ (10)
Phe đối lập chính thức
     Lao động (246)
Phe đối lập (80)
     Scottish National Party (35)
     Đảng Dân chủ tự do (11)
     The Independent Group (11)
     Sinn Féin (7) (abstentionist)
     Plaid Cymru (4)
     Đảng Xanh (1)
     Độc lập (11)
Chủ tịch Hạ viện
     Chủ tịch (1)
Nhiệm kỳ
có thể đến 5 năm
Bầu cử
Hệ thống đầu phiếuFirst-past-the-post
Bầu cử vừa qua8 tháng 6 năm 2017
Bầu cử tiếp theo12 tháng 12 năm 2019
Tái phân chia khu vựcRecommendations on how constituencies should be redistricted is carried out by the four Boundary Commissions, one for each of the constituent countries, but Parliament has final say on the boundaries.
Trụ sở
House of Commons Chamber 1.png
House of Commons chamber
Điện Westminster
Thành phố Westminster
London, Anh

Hạ Nghị viện là cơ quan dân cử, gồm 650 nghị viên được gọi là các Thành viên Quốc hội (tiếng Anh: Members of Parliament, viết tắt MPs). Các nghị viên Hạ viện được bầu theo chế độ đa số tương đối (first past the post) và có nhiệm kỳ hạn chế, phục vụ đến khi Hạ Nghị viện bị giải tán (mỗi nhiệm kỳ tối đa là 5 năm). Mỗi nghị viên Hạ viên được bầu bởi một khu vực bầu cử và đại biểu cho khu vực ấy. Đa số các bộ trưởng trong chính phủ Anh đều từ Hạ Nghị viện, và từ năm 1902, tất cả các Thủ tướng cũng vậy, trừ nhiệm kỳ rất ngắn của ông Alec Douglas-Home năm 1963. Ông Douglas-Home được mời thành lập chính phủ mới lúc đang là Bá tước Home đời thứ 14, nhưng trong vài ngày, ông từ bỏ tước hiệu quý tộc và trở thành nghị viên Hạ viện.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi