Hạch thần kinh

Hạch thần kinh là những khối nơ-ron nằm ngoài phần thần kinh trung ương và cũng được coi là một trong những hệ thần kinh . Tất cả các hạch thần kinh đều thuộc phần thần kinh ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng. Chúng có thể nằm ở xa hoặc ngay bên cạnh một số cơ quan. Trong số hạch này có 2 chuỗi hạch nằm hai bên cột sống và một hạch lớn nằm trong khoang bụng (gọi là hạch mặt trời).

Hạch thần kinh
Ganglion high mag.jpg
Micrograph hạch thần kinh. H&E stain.
Chi tiết
Định danh
Latinhganglion
MeSHD005724
TAA14.2.00.002
FMA5884
Thuật ngữ giải phẫu
A dorsal root ganglion (DRG) from a chicken embryo (around stage of day 7) after incubation overnight in NGF growth medium stained with anti-neurofilament antibody. Note the axons growing out of the ganglion.

Cấu tạoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi