Hạch thần kinh

Hạch thần kinh là những khối nơ-ron nằm ngoài phần thần kinh trung ương. Tất cả các hạch thần kinh đều thuộc phần thần kinh ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng. Chúng có thể nằm ở xa hoặc ngay bên cạnh một số cơ quan. Trong số hạch này có 2 chuỗi hạch nằm hai bên cột sống và một hạch lớn nằm trong khoang bụng (gọi là hạch mặt trời).

Hạch thần kinh
Ganglion high mag.jpg
Micrograph hạch thần kinh. H&E stain.
Chi tiết
Định danh
Latinhganglion
MeSHD005724
TAA14.2.00.002
FMA5884
Thuật ngữ giải phẫu
A dorsal root ganglion (DRG) from a chicken embryo (around stage of day 7) after incubation overnight in NGF growth medium stained with anti-neurofilament antibody. Note the axons growing out of the ganglion.

Tham khảoSửa đổi