Hạt (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hạt có thể là:

Sinh học sửa

  • Hạt, phôi cây nhỏ có chất dinh dưỡng dự trữ được bao phủ trong một lớp áo hạt

Vật lý sửa

Phân cấp hành chính sửa

  • Hạt (hành chính), hạt là một đơn vị dân cư được dùng ở một số quốc gia trên thế giới