Hạt (county) là một vùng địa lý của một quốc gia được sử dụng cho mục đích hành chính hoặc các mục đích khác,[1] ở một số quốc gia hiện đại.

Hoa KỳSửa đổi

Hoa Kỳ, hạt còn được gọi là quận. Các đơn vị hành chính theo thứ tự cấp bậc như sau: dưới quốc gia Hoa Kỳ là các tiểu bang, dưới mỗi tiểu bang là quận (county). Nơi đông người Việt nhất ở Hoa Kỳ được gọi là Quận Cam (Orange County), một khu vực rộng lớn có trên 30 thành phố[2]. Đôi khi thuật từ "quận" cũng được dùng để dịch từ district trong tiếng Anh.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Chambers Dictionary, L. Brookes (ed.), 2005, Chambers Harrap Publishers Ltd, Edinburgh
  2. ^ Các thành phố trong Quận Cam