Hải đoàn Thái Bình Dương

Hải đoàn Thái Bình Dương (Pacific Squadron) từng là phần tử của Hải quân Hoa Kỳ trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Lịch sửSửa đổi

Được thành lập năm 1821, lực lượng nhỏ này bám trụ các hoạt động của mình ban đầu ngoài khơi Nam Mỹ và rồi mở rộng tầm hoạt động bao gồm tây Thái Bình Dương năm 1835 khi Hải đoàn Đông Ấn gia nhập lực lượng. Phạm vi trách nhiệm của nó được mở rộng thêm vào thập niên 1850 khi CaliforniaOregon được sáp nhập vào Hoa Kỳ.

Năm 1903, hải đoàn bao gồm tuần dương hạm bộc thép USS New York (ACR-2), tuần duyên hạm USS Boston (1884)USS Marblehead (C-11), và pháo thuyền USS Ranger.

Đầu năm 1907, Hạm đội Thái Bình Dương được thành lập. Hải đoàn Á châu trở thành đệ nhất hải đoàn và Hải đoàn Thái Bình Dương trở thành đệ nhị hải đoàn.

Tư lệnhSửa đổi

Chiến hạmSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi