Hải chiến

trận đánh trên sông, hồ, biển, đại dương và các đảo

Hải chiếncuộc chiến diễn ra trên sông lớn, hồ, biển, đại dương và các hải đảo. Vũ khí chính tham gia là các loại tàu chiến, pháo hạm, súng trường, cung nỏ, lửa... cũng như sĩ quan chỉ huy, lính thủy... Ngoài ra còn có sự tham gia của các đơn vị như không quân, lính mặt đất...

Hải chiến Chesapeake giữa quân Anh và Pháp (5 tháng 9 năm 1781)

Đọc thêm Sửa đổi

  • Howarth, David Armine. British Sea Power: How Britain Became Sovereign of the Seas (2003), 32pp; from 1066 to present
  • Potter, E.B. Sea Power: A Naval History (1982), world history
  • Starr, Chester. The Influence of Sea Power on Ancient History (1989)
  • Willmott, H. P. The Last Century of Sea Power, Volume 1: From Port Arthur to Chanak, 1894—1922(2009), 568p
  • Willmott, H. P. The Last Century of Sea Power, vol. 2: From Washington to Tokyo, 1922–1945. (Đại học Indiana Press, 2010). xxii, 679 pp. ISBN 978-0-253-35359-7

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi