Hệ tinh thể đơn nghiêng


Trong tinh thể học, hệ tinh thể một nghiêng (hay còn được gọi là đơn nghiêng, một xiên) được biểu diễn bởi ba véctơ đơn vị có chiều dài không bằng nhau và giống với hệ tinh thể trực thoi nhưng khác nhau về giá trị góc giữa các véctơ đơn vị. Chúng tạo thành một hình lăng trụ có đáy là hình bình hành và mặt bên là hình chữ nhật. Trong đó, có 2 véctơ vuông góc nhau, còn véctơ thứ 3 thì không vuông góc với 2 véctơ kia.

Mẫu khoáng vật thuộc hệ tinh thể một nghiêng, Orthoclase

Có 2 ô mạng Bravais thuộc nhóm này là một nghiêng đơn giản và tâm đáy.

Các lớp tinh thể nằm trong nhóm này được liệt kê bên dưới theo ký hiệu quốc tế và ký hiệu Schoenflies, và các khoáng vật ví dụ.

Name Quốc tế Schoenflies Ví dụ
Một nghiêng đơn giản C2h thạch cao, Orthoclas, mica
Một nghiêng hemimorphic C2 halotrichit
Một nghiêng hemihedral C1h hilgardit

Số nhóm không gian của lớp tinh thể là 6, 3, và 4.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., pp. 65 – 69, ISBN 0-471-80580-7