Hội chứng sợ hạnh phúc

Hội chứng sợ hạnh phúc (tiếng Anh: cherophobia) là một hội chứng sợ đối với hạnh phúc, trong đó các cá nhân có thể cố tình tránh những trải nghiệm gợi lên cảm xúc tích cực hoặc hạnh phúc.[1][2][3]

Hội chứng sợ hạnh phúc
Chuyên khoatâm lý học

Tham khảo

sửa
  1. ^ Joshanloo, M.; Lepshokova, Z. K.; Panyusheva, T.; Natalia, A.; Poon, W.-C.; Yeung, V. W.-l.; Sundaram, S.; Achoui, M.; Asano, R.; Igarashi, T.; Tsukamoto, S.; Rizwan, M.; Khilji, I. A.; Ferreira, M. C.; Pang, J. S.; Ho, L. S.; Han, G.; Bae, J.; Jiang, D.-Y. (ngày 3 tháng 10 năm 2013). “Cross-Cultural Validation of Fear of Happiness Scale Across 14 National Groups”. Journal of Cross-Cultural Psychology. 45 (2): 246–264. doi:10.1177/0022022113505357. S2CID 73617183.
  2. ^ Joshanloo, Mohsen; Weijers, Dan (ngày 15 tháng 12 năm 2013). “Aversion to Happiness Across Cultures: A Review of Where and Why People are Averse to Happiness”. Journal of Happiness Studies. 15 (3): 717–735. doi:10.1007/s10902-013-9489-9. S2CID 144425713.
  3. ^ Mosby (ngày 29 tháng 4 năm 2016). Mosby's Medical Dictionary (bằng tiếng Anh). Elsevier Health Sciences. ISBN 9780323414265.