Mở trình đơn chính

Hiện tượng học là nhánh triết học nghiên cứu cấu trúc của sự cảm quan và ý thức. Trên bình diền là một phong trào triết học, nó được thành lập vòa những năm đầu thế kỷ 20 bởi Edmund Husserl và sau đó mở rộng xung quanh những người ủng hộ ông tại các đại học ở Göttingen và Munich, Đức. Nó được truyền bá sang Pháp, Mỹ và những nơi khác, nội dung thường khác xa những tác phẩm ban đầu của Husserl.[1]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Zahavi, Dan (2003), Husserl's Phenomenology, Stanford: Stanford University Press