Hiệp hội Quan chức Giao thông và Xa lộ Tiểu bang Mỹ

Hiệp hội Quan chức Giao thông và Xa lộ Tiểu bang Mỹ (tiếng Anh: American Association of State Highway and Transportation Officials hay viết tắt là AASHTO) là một cơ chế ấn định tiêu chuẩn với sứ mệnh đặt ra chi tiết, quy định thử nghiệm và hướng dẫn được dùng trong việc thiết kế và xây dựng xa lộ khắp Hoa Kỳ. Ngoài cái tên có mang chữ "xa lộ", hiệp hội này không chỉ lo về các xa lộ mà còn có đường hàng không, đường sắt, đường thủy và giao thông công cộng nữa.

Hiệp hội Quan chức Giao thông và Xa lộ Tiểu bang Mỹ
AASHTO logo
Tên viết tắtAASHTO
Thành lập12 tháng 12 năm 1914; 109 năm trước (1914-12-12)
LoạiTổ chức phi chính phủ
Mục đíchĐiều hợp giữa các bộ giao thông tiểu bang tại Hoa Kỳ
Trụ sở chính444 N Capitol St. NW
Suite 249
Washington, DC 20001
Vùng phục vụ
Hoa Kỳ
TC liên quan50 bộ giao thông tiểu bang, Đặc khu ColumbiaPuerto Rico
Trang webhttp://www.transportation.org

Thành viên có quyền biểu quyết của AASHTO gồm có bộ giao thông của mỗi tiểu bang tại Hoa Kỳ cũng như bộ giao thông của Puerto RicoĐặc khu Columbia. Bộ Giao thông Hoa Kỳ, một số thành phố Mỹ, các cơ quan điều hành đường thu phí và các quận, đa số các tỉnh của Canada cũng như Bộ Xa lộ Hong Kong, Bộ Công chính & Định cư Thổ Nhĩ Kỳ và Hiệp hội Quan chức Giao thông & Công lộ Nigeria là các thành viên không quyền biểu quyết.

Mục đích

sửa

Hiệp hội Quan chức Xa lộ Tiểu bang Mỹ (AASHO) được thành lập ngày 12 tháng 12 năm 1914. Tên của nó sau đó được đổi thành Hiệp hội Quan chức Giao thông và Xa lộ Tiểu bang Mỹ vào ngày 13 tháng 11 năm 1973. Việc đổi tên phản ánh một tầm mức rộng bao gồm tất cả các phương tiện giao thông mặc dù phần lớn các hoạt động của nó vẫn chú trọng đặc biệt vào xa lộ.

Mặc dù Hiệp hội Quan chức Giao thông và Xa lộ Tiểu bang Mỹ không phải là một cơ quan chính phủ nhưng nó có quyền lực gần như là của chính phủ vì rằng các tổ chức cung cấp thành viên, theo thông lệ, sẽ tuân thủ phần lớn các quyết định của AASHTO.

Tài liệu xuất bản

sửa

Một số tài liệu xuất bản đáng ghi nhận của AASHTO là:

  • A Policy on Geometric Design of Highways and Streets (một chính sách về thiết kế hình học cho các xa lộ và đường phố) thường được gọi là "Sách Xanh" vì màu bìa sách màu xanh lá. Sách này chứa đựng thiết kế chức năng của đường giao thông và xa lộ trong đó có các thứ như cách bố trí các nút giao thông, các khúc cong nằm ngang và nằm thẳng đứng.
  • Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing (Chi tiết chuẩn cho các vật liệu giao thông và các phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm).
  • AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (Chi tiết thiết kế cầu theo chuẩn LRFD của AASHTO). Đây là tài liệu hướng dẫn thiết kế cầu cơ bản mà tất cả các bộ giao thông tiểu bang sử dụng khắp Hoa Kỳ.

Ngoài các tài liệu xuất bản, AASHTO còn tiến hành và hợp tác trong các dự án nghiên cứu. Một trong các dự án là thử nghiệm đường giao thông. Đây là một nguồn dử liệu chính được dùng đến khi xem xét các chính sách về giao thông cũng như thiết kế cấu trúc đường giao thông. Phần lớn nghiên cứu hiện tại của AASHTO được thực hiện qua Chương trình Hợp tác Quốc gia về Nghiên cứu Xa lộ (NCHRP). Chương trình này được Ban Nghiên cứu Giao thông thuộc Ủy ban Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ quản lý.

Phòng thí nghiệm Vật liệu của AASHTO (AMRL) chứng nhận cho các phòng thí nghiệm. Chứng nhận của AMRL thường đòi hỏi nộp các kết quả thử nghiệm đến các bộ giao thông tiểu bang.

AASHTO điều hợp việc mã số các xa lộ liên tiểu bang, quốc lộ Hoa Kỳ và các đường xe đạp Hoa Kỳ.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa