Mở trình đơn chính

Hijra hoặc Hijrah (tiếng Ả Rập: هجرة), cũng Latinh hóa là Hegira và Hejira, là cuộc di chuyển hay hành trình nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad và những môn đồ của ông từ Mecca đến Yathrib, sau này được ông đổi tên thành Medina, trong năm 622 CE. Vào năm 622 CE, sau khi được cảnh báo về một âm mưu ám sát ông, Muhammad bí mật rời khỏi nhà của ông ở Mecca di cư đến Yathrib, 320 km (200 mi) về phía bắc của Mecca, cùng với người đồng hành của ông Abu Bakr. Yathrib đã sớm đổi tên Madinat an-Nabi, nghĩa là "Thành phố của các tiên tri", nhưng an-Nabi đã sớm bị bỏ, vì vậy tên của nó là "Medina", có nghĩa là "thành phố".

Hijrah

Địa điểmBán đảo Ả Rập
Thời gianThursday 17 June — Friday 2 July 622 Lịch Julius[1]
Tên gọi khácThe Flight of Mahomet;[2][3] The Migration of Mohammad; The Migration; Hijrah; Hegira
Tham giaMuhammadTiming of Sahabah becoming Muslims
Kết quảRenaming Yathrib as "the City (of the Prophet)" (Medina);
Enmity between the Aus tribe and Khazraj tribes ended;
Muhammad made Chính khách and united the new Muslims

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Shaikh, Fazlur Rehman (2001). Chronology of Prophetic Events. London: Ta-Ha Publishers Ltd. tr. 51–52. 
  2. ^ "Dates of Epoch-Making Events", The Nuttall Encyclopædia. (Gutenberg version)
  3. ^ Mahomet is an Archaism used for Muhammad... See Medieval Christian views on Muhammad for more information.

Liên kết ngoàiSửa đổi