Hiodontiformes là một bộ cá tương đối mới, bao gồm hai loài cá nước ngọt (Hiodon alosoidesHiodon tergisus ở Bắc Mỹ) còn sinh tồn của họ Hiodontidae cùng ba chi đã tuyệt chủng là Plesiolycoptera, YanbianiaEohiodon.

Hiodontiformes
Hiodon tergisus NOAA.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Actinopterygii
Phân thứ lớp (infraclass)Teleostei
Nhánh Osteoglossocephalai
Nhánh Osteoglossocephala
Liên bộ (superordo)Osteoglossomorpha
Bộ (ordo)Hiodontiformes
Taverne, 1979
Các họ
Hiodontidae (mooneyes)

Theo phân loại truyền thống thì nó thuộc bộ Osteoglossiformes, như nhiều cơ quan và tác giả vẫn thực hiện, nhưng nghiên cứu hóa thạch của chi tuyệt chủng Yanbiania cho thấy Hiodontidae tách ra khỏi bộ Osteoglossiformes từ khá sớm, và do đó thuộc về một bộ riêng.

Phát sinh chủng loàiSửa đổi

Cây phát sinh chủng loài vẽ theo Betancur và ctv (2013)[1].

 Osteoglossocephalai 

 Osteoglossomorpha 


 Hiodontiformes Osteoglossiformes Clupeocephala 


 Otomorpha Euteleosteomorpha
Liên kết ngoàiSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Ricardo Betancur-R., Richard E. Broughton, Edward O. Wiley, Kent Carpenter, J. Andrés López, Chenhong Li, Nancy I. Holcroft, Dahiana Arcila, Millicent Sanciangco, James C Cureton II, Feifei Zhang, Thaddaeus Buser, Matthew A. Campbell, Jesus A Ballesteros, Adela Roa-Varon, Stuart Willis, W. Calvin Borden, Thaine Rowley, Paulette C. Reneau, Daniel J. Hough, Guoqing Lu, Terry Grande, Gloria Arratia, Guillermo Ortí, 2013, The Tree of Life and a New Classification of Bony Fishes, PLOS Currents Tree of Life. 18-04-2013. Ấn bản 1, doi:10.1371/currents.tol.53ba26640df0ccaee75bb165c8c26288