Hoàn Giả Đô hay Öljaitü ( Tiếng Mông Cổ :ᠦᠯᠵᠠᠢᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ, tiếng La Mã hóa : Öljaitü Qaghan , tiếng Ba Tư : اولجایتو ), còn được gọi là Mohammad-e Khodabande ( tiếng Ba Tư : محمد خدابنده , khodābande từ tiếng Ba Tư có nghĩa là "nô lệ của Chúa" hoặc "tôi tớ của Chúa"), là người cai trị nhà Y Nhi hãn quốc thứ tám từ năm 1304 đến năm 1316. Tên của ông là "Ölziit", nghĩa là "phước hạnh" trong tiếng Mông Cổ.

Hoàn Giả Đô
Tranh vẽ Hoàn Giả Đô tiếp kiến sứ triều Nguyên
Y Nhi hãn
Tại vị19 tháng 7 năm 1304 - 16 tháng 12 năm 1316
Tiền nhiệmHợp Tán
Kế nhiệmBất Tái Nhân
Thông tin chung
Sinh24 tháng 3 nắm 1282[1]
Mất16 tháng 12 năm 1316
Tên đầy đủ
Ghiyath al-Din Muhammad Khudabanda Öljaitü Sultan
Thân phụA Lỗ Hồn
Thân mẫuUruk Khatun
Tôn giáoHồi giáo Shia

Tham khảo sửa

  1. ^ Komaroff, Linda (2012). Beyond the Legacy of Genghis Khan. tr. 19. ISBN 978-90-04-24340-8.