.

Hugues le Grand (898-16 tháng 6 năm 956) đã là một vị công tước người Frank và là một bá tước của Paris, cha của Hugues là vua Robert I của Pháp và bác của Hugues là vua Eudes I. Hugues chào đời tại Paris, lle-de-France, ở nước Pháp. Người con trai trưởng của Hugues là Hugues Capet đã lên ngôi vua nước Pháp vào năm 987. Dòng tộc của Hugues được biết tới như Robertians.

Chú giải sửa

Tham khảo sửa