Huy là một tên thông dụng của người Việt.

Huy còn có thể là một trong các địa danh sau: