Huy Nam (chữ Hán giản thể:辉南县) là một huyện thuộc địa cấp thị Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 2.277 km², dân số 350.000 người. Mã số bưu chính là 135100. Chính quyền huyện đóng tại trấn Triều Dương. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 14 trấn, 3 hương và 1 hương dân tộc.

  • Trấn: Triều Dương, Dáng Tử Tiêu, Sam Tùng Cương, Kim Xuyên, Thạch Đạo Hà, Huy Phát, Huy Nam, Cao Tập Cương, Khánh Dương, Bình An Xuyên, Phù Dân, Đại Ỷ Sơn, Bản Thạch Hà, Đoàn Lâm.
  • Hương: Giao Hà Khẩu, Trung ương Bảo, Song Phượng.
  • Hương dân tộc Triều Tiên Lâu Nhai.

Tham khảoSửa đổi