Huy chương Boltzmann (hoặc Giải thưởng Boltzmann là giải thưởng danh giá nhất dành cho các nhà vật lý học đã đạt được các thành tựu vượt bậc trong cơ học thống kê. Giải được đặt theo tên nhà vật lý học nổi tiếng Ludwig Boltzmann và được Ủy ban Vật lý thống kê của Liên đoàn Quốc tế về Vật lý Thuần túy và Ứng dụng trao mỗi 3 năm, trong hội nghị toàn thể về vật lý thống kê.

Giải gồm một huy chương mạ vàng, mặt trước có khắc chữ Ludwig Boltzmann, 1844--1906.

Các người đoạt Huy chương

sửa

Mọi người đoạt huy chương đều là các nhà vật lý hoặc toán học uy tín, có đóng góp nền móng vào vật lý thống kê trong các thập kỷ qua. Cơ sở có nhiều người nhận huy chương là Đại học Sapienza của Rome (3) và École normale supérieure, Đại học Cornell, Đại học Cambridge (2).

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa