Huy chương Eddington là một giải thưởng của Hội Thiên văn học hoàng gia London dành cho các nhà khoa học có những công trình nghiên cứu xuất sắc trong lãnh vực Vật lý thiên văn lý thuyết.

Giải được đặt theo tên Arthur Eddington, nhà vật lý thiên văn người Anh, và được trao trung bình mỗi 2 năm một lần.

Danh sách người đoạt giải sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “2013 winners of the RAS awards, medals and prizes”. Royal Astronomical Society. ngày 10 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2013.
  2. ^ “Winners of the 2014 awards, medals and prizes”. Truy cập 8 tháng 2 năm 2015.
  3. ^ “2015 winners of the RAS awards, medals and prizes”. Royal Astronomical Society. ngày 9 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2015.
  4. ^ “RAS honours leading astronomers and geophysicists”. Royal Astronomical Society. 8 tháng 1 năm 2016. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 7 năm 2016. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2016.
  5. ^ “RAS honours leading astronomers and geophysicists”. Royal Astronomical Society. 11 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2017.
  6. ^ ras-2018-eddington-prize-claudia-maraston
  7. ^ “Leading astronomers and geophysicists honoured by Royal Astronomical Society”. Royal Astronomical Society. 11 tháng 1 năm 2019.

Liên kết ngoài sửa