Huy chương Goethe (tiếng Đức: Goethe-Medaille) là một giải thưởng hàng năm của Viện Goethe trao cho những người nước ngoài có đóng góp vào việc gìn giữ ngôn ngữ Đức ở nước ngoài và thúc đẩy việc hợp tác văn hóa quốc tế.

Huy chương Goethe (mặt phải)
Huy chương Goethe (mặt trái)

Giải được trao lần đầu vào năm 1955. Từ năm 1975 Huy chương này trở thành huy chương chính thức của Cộng hòa Liên bang Đức (xem "Bundesgesetzblatt" (Công báo Liên bang Đức) I trang 522, 523).

Ngày trao giải (từ năm 2008) là ngày 28 tháng 8 hàng năm, ngày kỷ niệm sinh nhật của Johann Wolfgang von Goethe.

Những người đoạt Huy chương sửa

2011 sửa

2010 sửa

2009 sửa

2008 sửa

2007 sửa

2006 sửa

2005 sửa

2004 sửa

2003 sửa

2002 sửa

2001 sửa

2000 sửa

Những người nổi tiếng khác đoạt huy chương sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa