Karl Popper

triết gia khoa học nổi tiếng người Anh

Karl Popper (28 tháng 6 năm 1902 – 17 tháng 9 năm 1994) là một nhà triết học người Áo, người đề xuất các ý tưởng về một xã hội mở, một xã hội mà ở đó sự bất đồng chính kiến được chấp nhận và đó được xem như một tiền đề để tiến tới việc xây dựng một xã hội hoàn thiện. Ông cũng được xem như là người sáng lập Chủ nghĩa Duy lý phê phán (Critical rationalism).

Karl Raimund Popper
Thời kỳTriết học Thế kỷ 20
VùngTriết học phương Tây
Trường pháiAnalytic
Chủ nghĩa duy lý phê phán • Fallibilism
Evolutionary epistemology
Đối tượng chính
Nhận thức luận
Triết học khoa học
Triết học xã hộiTriết học chính trị
Tư tưởng nổi bật
Falsifiability
Hypothetico-deductive method
Xã hội mở
Ảnh hưởng bởi
Ảnh hưởng tới

Chú thích sửa