Huy chương Wollaston

Медаль Волластона.jpg

Huy chương Wollaston là một giải thưởng cao nhất của Hội địa chất London dành cho những công trình đóng góp xuất sắc trong địa chất học.

Huy chương được đặt theo tên nhà địa chất học nổi tiếng William Hyde Wollaston, người đã khám phá ra Paladi. Huy chương này ban đầu được làm bằng "paladi" và được trao lần đầu năm 1831.

Các người đoạt huy chương WollastonSửa đổi

1831 – 1849Sửa đổi

1850 – 1899Sửa đổi

1900 – 1949Sửa đổi

1950 – 1999Sửa đổi

2000Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi