Xavier Le Pichon (sinh ngày 18 tháng 06 năm 1937 ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, vào thời kì An Nam - nước bị bảo hộ bởi Pháp Quốc (nay là Việt Nam)) là một nhà địa chất học quốc tịch Pháp. Trong nhiều cống hiến của ông ấy, có tiếng tăm nhất là mô hình học thuyết Kiến tạo mảng đề xuất năm 1968. Ông ấy là Giáo sư của Học viện Pháp Quốc.[1]

Lí lịch giản lượcSửa đổi

Giáo sư Le Pichon giành được học vị tiến sĩ vật lí học. Sự nghiệp Giáo sư:[1]

Khen thưởng và Quá trình gia nhập các hiệp hội chuyên mônSửa đổi

Công trìnhSửa đổi

  • Riffaud, Claude; Le Pichon, Xavier (1976). Expédition 'Famous' à 3000 m sous l'Atlantique. Paris: Albin Michel.
  • Le Pichon, Xavier (1986). kaiko voyage aux extremites de la mer. Le Seuil: Odile Jacob. ISBN 978-2738113238.
  • Yijie, Tang; Le Pichon, Xavier (1999). La mort. Paris: Desclée de Brouwer. ISBN 978-2220044026.
  • Le Pichon, Xavier; Francheteau, Jean; Bonnin, Jean (2013). Plate Tectonics . Elsevier. ISBN 9781483257273.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă “Lí lịch ông Xavier Le Pichon”. Collège de France.
  2. ^ Laureates of the Japan Prize. japanprize.jp
  3. ^ “Wollaston Medal”. Award Winners since 1831. Geological Society of London. Bản gốc lưu trữ 19 Tháng tám năm 2010. Truy cập 25 Tháng hai năm 2009.

Đọc thêmSửa đổi