Hypsogastropoda là một nhánh động vật chân bụng biển trong nhánh Caenogastropoda.[1]

Hypsogastropoda
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Mollusca
Lớp (class)Gastropoda
(không phân hạng)nhánh Caenogastropoda
nhánh Hypsogastropoda
nhánh Neogastropoda
Ponder & Lindberg, 1997
Nhánh

Nhánh Littorinimorpha
Nhóm không chính thức Ptenoglossa

Nhánh Neogastropoda

Nhánh này gồm các nhóm:

Tham khảo sửa

  1. ^ Bouchet P. & Rocroi J.-P. (Ed.); Frýda J., Hausdorf B., Ponder W., Valdes A. & Warén A. 2005. Classification and nomenclator of gastropod families. Malacologia: International Journal of Malacology, 47(1-2). ConchBooks: Hackenheim, Germany. ISBN 3-925919-72-4. Issn = 0076-2997. 397 các trang http://www.vliz.be/Vmdcdata/imis2/ref.php?refid=78278

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Sơ khai Hypsogastropoda