ISDB là tiêu chuẩn để phát sóng truyền hình kỹ thuật sốradio được tạo ra bởi Nhật Bản.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng ISDB-T

sửa

Châu Á

sửa

Châu Mỹ

sửa
 •   Brasil (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Uruguay (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)[5][6]
 •   Peru (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Argentina (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Chile (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Venezuela (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Ecuador (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Costa Rica (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)[7]
 •   Paraguay (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)[8]
 •   Bolivia (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)[9][10]
 •   Nicaragua (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu giai đoạn tiền triển khai)[11]
 •   Guatemala (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu giai đoạn tiền triển khai)
 •   Belize (đang cân nhắc lựa chọn tiêu chuẩn phát sóng số)

Châu Phi

sửa
 •   Botswana (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu giai đoạn tiền triển khai)[12][13][14]

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2014.
 2. ^ “DTV Pilipinas: News5 InterAksyon: We're "turning Japanese" on digital TV platform”. Truy cập 18 tháng 2 năm 2015.
 3. ^ “モルディブ共和国政府による同国国営放送の地デジ日本方式採用決定、日・モルディブ共同声明を公表” [Republic of Maldives decided to adopt ISDB-T, Japan-Maldives issued a joint statement] (bằng tiếng Nhật). Tokyo: Ministry of Internal Affairs and Communications. ngày 19 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2011.
 4. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2014.
 5. ^ “DTT: Uruguay Regains Common Sense”. Montevideo, Uruguay: ttv medianews. ngày 28 tháng 12 năm 2010. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2010.
 6. ^ Gobierno se decidió por la norma japonesa
 7. ^ “Costa Rica held its first broadcast on DTT ISDB-Tb”. Panorama Audiovisual. ngày 21 tháng 3 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2012.
 8. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 5 năm 2015. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2014.
 9. ^ Ministry of Internal Affairs and Communications (ngày 5 tháng 7 năm 2010). “ボリビア多民族国における地上デジタルテレビ放送日本方式採用の決定” [The decision to adopt Japanese DTT system at Plurinational State of Bolivia] (bằng tiếng Nhật). Tokyo, Japan. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2010.
 10. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2014.
 11. ^ TeleSemana (ngày 10 tháng 8 năm 2010). “Nicaragua opta por la noma brasileña-japonesa para TV digital”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2014.
 12. ^ “Botswana adopts ISDB-T”. Botswana Daily News. Gaborone: Daily News. ngày 27 tháng 2 năm 2013. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2013.
 13. ^ “Decision of Adoption of Japanese System for Digital Terrestrial Television Broadcasting in the Republic of Botswana”. Tokyo: Ministry of Internal Affairs and Communications. ngày 27 tháng 2 năm 2013. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2013.
 14. ^ “ボツワナ共和国における地上デジタルテレビ放送日本方式採用の決定-アフリカで初となる日本方式採用の決定” [Botswana decided to adopt Japanese DTT (ISDB-T) system, first ISDB-T adopt in African countries] (bằng tiếng Nhật). Tokyo: Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. ngày 27 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2013.