Chuẩn Mã Hóa ISDB-S

Nhật Bản bắt đầu phát thanh truyền hình kỹ thuật số sử dụng chuẩn DVB-S bởi PerfecTV vào tháng 10 năm 1996, và DirecTV tháng 12/1997 bằng vệ tinh truyền thông. Tuy nhiên, DVB-S đã không đáp ứng các yêu cầu của phát thanh và truyền hình Nhật Bản như NHK, đài phát thanh truyền hình thương mại chủ chốt như Nippon, TBS, Fuji Truyền hình, Asahi tv, TV Tokyo, và WOWOW. Do đó, ARIB phát triển tiêu chuẩn ISDB-S.Với những yêu cầu mà có thể đáp ứng cho HDTV, và các dịch vụ tương tác, truy cập mạng và tăng thêm hiệu quả sử dụng tần số, và các yêu cầu kỹ thuật khác. tiêu chuẩn DVB S cho phép việc truyền tải một dòng dữ liệu khoảng 34 Mbit / s với một vệ tinh Transponder, có nghĩa là các Transponder có thể gửi một kênh HDTV. Thật không may, các vệ tinh phát thanh truyền hình NHK chỉ có bốn transponders trống,nên mới dẫn dến việc ARIB và NHK phát triển ISDB-S: một tiêu chuẩn mới có thể truyền ở 51 Mbit / s với một Transponder duy nhất, có nghĩa là ISDB-S có hiệu quả hơn DVB-S 1.5 lần và là một trong những Transponder có thể truyền hai kênh HDTV, cùng với âm thanh độc lập khác và dữ liệu. Truyền hình Kỹ thuật số vệ tinh bằng chuẩn ISDB S được bắt đầu bởi NHK cùng với một số đài phát thanh truyền hình thương mại khác vào ngày 01 Tháng Mười Hai năm 2000.Ngày nay, SKY PerfecTV!, Người kế nhiệm của Skyport TV, và Sky D, CS, Platone, EP, DirecTV, J Sky B, và PerfecTV, đang sử dụng chuẩn ISDB-S cho hệ thống của mình, được phát trên vệ tinh 110 (đô kinh độ Đông) ku band..

Các quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng ISDB-TSửa đổi

Châu ÁSửa đổi

Châu MỹSửa đổi

 •   Brasil (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Uruguay (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)[5][6]
 •   Peru (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Argentina (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Chile (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Venezuela (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Ecuador (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)
 •   Costa Rica (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)[7]
 •   Paraguay (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)[8]
 •   Bolivia (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu phát sóng kỹ thuật số)[9][10]
 •   Nicaragua (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu giai đoạn tiền triển khai)[11]
 •   Guatemala (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu giai đoạn tiền triển khai)
 •   Belize (đang cân nhắc lựa chọn tiêu chuẩn phát sóng số)

Châu PhiSửa đổi

 •   Botswana (chính thức chấp nhận ISDB-T Quốc tế, đã bắt đầu giai đoạn tiền triển khai)[12][13][14]

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ http://www.malaya.com.ph/aug24/busi5.html
 2. ^ “DTV Pilipinas: News5 InterAksyon: We're "turning Japanese" on digital TV platform”. Truy cập 18 tháng 2 năm 2015. 
 3. ^ “モルディブ共和国政府による同国国営放送の地デジ日本方式採用決定、日・モルディブ共同声明を公表” [Republic of Maldives decided to adopt ISDB-T, Japan-Maldives issued a joint statement] (bằng tiếng Nhật). Tokyo: Ministry of Internal Affairs and Communications. Ngày 19 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2011. 
 4. ^ http://www.maldivesembassy.jp/cat_054/7707
 5. ^ “DTT: Uruguay Regains Common Sense”. Montevideo, Uruguay: ttv medianews. Ngày 28 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 29 tháng 12 năm 2010. 
 6. ^ Gobierno se decidió por la norma japonesa
 7. ^ “Costa Rica held its first broadcast on DTT ISDB-Tb”. Panorama Audiovisual. Ngày 21 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2012. 
 8. ^ [1]
 9. ^ Ministry of Internal Affairs and Communications (ngày 5 tháng 7 năm 2010). “ボリビア多民族国における地上デジタルテレビ放送日本方式採用の決定” [The decision to adopt Japanese DTT system at Plurinational State of Bolivia] (bằng tiếng Nhật). Tokyo, Japan. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2010. 
 10. ^ [2]
 11. ^ TeleSemana (ngày 10 tháng 8 năm 2010). “Nicaragua opta por la noma brasileña-japonesa para TV digital”. 
 12. ^ “Botswana adopts ISDB-T”. Botswana Daily News (Gaborone: Daily News). Ngày 27 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2013. 
 13. ^ “Decision of Adoption of Japanese System for Digital Terrestrial Television Broadcasting in the Republic of Botswana”. Tokyo: Ministry of Internal Affairs and Communications. Ngày 27 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2013. 
 14. ^ “ボツワナ共和国における地上デジタルテレビ放送日本方式採用の決定-アフリカで初となる日本方式採用の決定” [Botswana decided to adopt Japanese DTT (ISDB-T) system, first ISDB-T adopt in African countries] (bằng tiếng Nhật). Tokyo: Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan. Ngày 27 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2013.