ISO 1000 là một tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) tạo ra để miêu tả các đơn vị trong Hệ đo lường quốc tế (SI) và những đơn vị khác.

Tiêu chuẩn ISO 1000: 1992 đã bị rút lại vào năm 2009 cùng với ISO 31 và được thay thế bằng ISO/IEC 80000.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

  • Sổ tay Tiêu chuẩn ISO: Đại lượng và đơn vị. Xuất bản lần thứ 3, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, Geneva, 1993, 345 tr.,ISBN 92-67-10185-4 [1]
  • ISO 1000: 1992

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Welcome - BIPM”. www.bipm.org (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2021.