ISO 3166-2:CO là mục nhập cho Colombia trong ISO 3166-2, một phần của tiêu chuẩn ISO 3166 tiêu chuẩn được công bố bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), trong đó xác định mã cho tên của hiệu trưởng phân (ví dụ, tỉnh hoặc tiểu bang) của tất cả các quốc gia được mã hóa theo ISO 3166-1.

Hiện tại đối với Colombia, mã ISO 3166-2 được xác định cho 1 tỉnh thủ đô và 32 phòng ban. Tỉnh thủ đô Bogotá có vị thế đặc biệt ngang với các tỉnh.

Mỗi mã bao gồm hai phần, cách nhau bởi dấu gạch nối. Phần đầu tiên là CO, mã ISO 3166-1 alpha-2 của Colombia. Phần thứ hai là một trong những điều sau đây:

  • hai chữ cái: tỉnh thủ đô
  • ba chữ cái: bộ phận

Mã hiện tại sửa

Tên phân khu được liệt kê như trong tiêu chuẩn ISO 3166-2 do Cơ quan bảo trì ISO 3166 (ISO 3166/MA) công bố.

Tên phân khu được sắp xếp theo truyền thống Thứ tự chữ cái Tây Ban Nha: a-c, ch, d-l, ll, m-n, ñ, o-z.

Nhấp vào nút trong tiêu đề để sắp xếp từng cột.

Tên phân khu (es) Biến thể địa phương Phân ngành
CO-DC Distrito Capital de Bogotá Tỉnh thủ đô tỉnh thủ đô
CO-AMA Amazonas tỉnh
CO-ANT Antioquia tỉnh
CO-ARA Arauca tỉnh
CO-ATL Atlántico tỉnh
CO-BOL Bolívar tỉnh
CO-BOY Boyacá tỉnh
CO-CAL Caldas tỉnh
CO-CAQ Caquetá tỉnh
CO-CAS Casanare tỉnh
CO-CAU Cauca tỉnh
CO-CES Cesar tỉnh
CO-COR Córdoba tỉnh
CO-CUN Cundinamarca tỉnh
CO-CHO Chocó tỉnh
CO-GUA Guainía tỉnh
CO-GUV Guaviare tỉnh
CO-HUI Huila tỉnh
CO-LAG La Guajira tỉnh
CO-MAG Magdalena tỉnh
CO-MET Meta tỉnh
CO-NAR Nariño tỉnh
CO-NSA Norte de Santander tỉnh
CO-PUT Putumayo tỉnh
CO-QUI Quindío tỉnh
CO-RIS Risaralda tỉnh
CO-SAP San Andrés, Providencia y Santa Catalina San Andrés tỉnh
CO-SAN Santander tỉnh
CO-SUC Sucre tỉnh
CO-TOL Tolima tỉnh
CO-VAC Valle del Cauca Valle tỉnh
CO-VAU Vaupés tỉnh
CO-VID Vichada tỉnh

Thay đổi sửa

Những thay đổi sau đây đối với mục đã được ISO 3166/MA công bố kể từ lần xuất bản đầu tiên của ISO 3166-2 vào năm 1998. ISO đã ngừng phát hành bản tin vào năm 2013.

Bản tin Ngày phát hành Mô tả về sự thay đổi trong bản tin
Newsletter I-6 2004-03-08 Thay đổi tên của CO-DC
Online BrowsingPlatform (OBP) 2016-11-15 Bổ sung biến thể cục bộ của CO-DC, CO-SAP, CO-VAC; cập nhật nguồn danh sách

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa