Intibucá là một tỉnh của Honduras, giáp biên giới với các tỉnh CabañasSan Miguel của El Salvador. Tỉnh lỵ là Thị xã của La Esperanza. Tỉnh Intibucá có diện tích 3.072 km², dân số năm 2005 ước khoảng 202.140 người. Intibucá được thành lập năm 1883, trước đây thuộc tỉnh La PazGracias. Theo điều tra dân số năm 1895, tỉnh có dân số 18.957 người.

 1. Camasca
 2. Colomoncagua
 3. Concepción
 4. Dolores
 5. Intibucá
 6. Jesús de Otoro
 7. La Esperanza
 8. Magdalena
 9. Masaguara
 10. San Antonio
 11. San Francisco de Opalaca
 12. San Isidro
 13. San Juan
 14. San Marco de Sierra
 15. San Miguelito
 16. Santa Lucía
 17. Yamaranguila

Tham khảo

sửa