Tỉnh Ivano-Frankivsk (tiếng Ukraina: область) là một tỉnh của Ukraina. Tỉnh lỵ đóng ở. Tỉnh có diện tích km2, dân số người.

Tham khảoSửa đổi

Bản mẫu:Tỉnh Ivano-Frankivsk