John Napier of Merchistoun (1 tháng 2, 1550 - 4 tháng 4, 1617) - thường ký tên là Neper, Nepair - tên hiệu Marvellous Merchiston, là một nhà toán học, vật lý, chiêm tinhthiên văn học người Scotland. Ông là địa chủ thứ 8 của vùng Merchistoun, con của Sir Archibald Napier of Merchiston. John Napier là người đã phát minh ra lôgaritbảng Napier, ông cũng chính là người phổ biến việc sử dụng dấu đặt sau đơn vị phân số thập phân trong toán học.

John Napier
John Napier (1550-1617)
Sinh1 tháng 2, 1550
Thành Merchiston, Edinburgh, Scotland
Mất4 tháng 4, 1617
Edinburgh, Scotland
Quốc tịchScotland
Trường lớpĐại học Andrews
Nổi tiếng vìLogarit
Napier's bones
Dấu thập phân
Sự nghiệp khoa học
NgànhToán học
Ảnh hưởng bởiHenry Briggs

Nơi sinh của ông ở thành Merchiston, Edinburgh, Scotland, nay đã trở thành một phần của Đại học Napier. Sau khi qua đời vì bệnh Gút, Napier được chôn cất tại nhà thờ St Cuthbert, Edinburgh. Tư liệu liên quan tới John Napier tại Wikimedia Commons

Tham khảo sửa