Julia nhỏ

(Đổi hướng từ Julia Nhỏ)

Julia nhỏ (tiếng Latinh: Ivlia Minor) hay Julia trẻ (tiếng Anh: Julia the Younger) có thể chỉ những người sau:

  • Julia em, chị gái thứ của Julius Caesar và bà ngoại của Augustus.
  • Julia con, cháu ngoại của Augustus.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi