Julius Bernhard Friedrich Adolph Wilbrand (22 tháng 8 năm 1839 – 22 tháng 6 năm 1906)[1] là một nhà hóa học người Đức, sinh ở Gießen. Ông phát minh ra Trinitrotoluene (TNT) vào năm 1863,[2][3] nhưng việc dùng TNT như chất nổ chỉ được phát triển sau này. Wilbrand tạo ra trinitrotoluene bằng cách thêm nhóm nitro vào toluene.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Familienarchiv Familie Wilbrand O13, Nr. 139, Hessisches Landesmuseum Darmstadt.
  2. ^ Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. 128, 1863, S. 178-179.
  3. ^ G. Carlton Smith: TNT. Trinitrotoluenes and Mono- and Dinitrotoluenes, Their Manufacture and Properties, New York 1918, S. 17-18.