Junkers Ju 288, ban đầu gọi là EF 074, là một đề án máy bay ném bom của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

Ju 288
Mẫu thử Ju 288A (Ju 288 V5) với động cơ Junkers Jumo 222
Kiểu Máy bay ném bom
Nguồn gốc Đức Quốc xã Đức quốc xã
Nhà chế tạo Junkers
Chuyến bay đầu 29 tháng 11 năm 1940
Số lượng sản xuất 22
Phát triển từ Junkers Ju 88
Mẫu thử Junkers 288B (Ju 288 V13, động cơ DB 606)

Biến thể sửa

  • Ju 288A
  • Ju 288B
  • Ju 288C
  • Ju 288D
  • Ju 288G

Tính năng kỹ chiến thuật (Ju 288B) sửa

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

Xem thêm sửa

Máy bay liên quan

Danh sách liên quan

Tham khảo sửa

Ghi chú
Tài liệu
  • Hitchcock, Thomas H. Junkers 288 (Monogram Close-Up 2). Acton, MA: Monogram Aviation Publications, 1974. ISBN 0-ngày 92 tháng 2 năm 4144.

Liên kết ngoài sửa