Ký hiệu điện hoặc biểu tượng điện, là biểu tượng hình khác nhau dùng để biểu diễn các hợp phần của thiết bị điện và điện tử (như dây điện, pin, điện trở, và transistor) trong sơ đồ mạch điện hoặc điện tử.

Một số ký hiệu điện tử dùng tại Mỹ

Các biểu tượng này có thể tùy theo quốc gia do truyền thống để lại, nhưng ngày nay đạt tới mức độ tiêu chuẩn quốc tế.[1]

Tiêu chuẩn cho các ký hiệu

sửa

Có nhiều tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế cho Ký hiệu điện tử đồ họa trong sơ đồ mạch điện.

  • TCVN 7922 : 2008
  • IEC 60617 (còn gọi là British Standard BS 3939)
  • IEEE Std 91/91a
  • ANSI Standard Y32 (còn gọi là IEEE Std 315)
  • Australian Standard AS 1102

Thư viện ký hiệu phổ biến

sửa

Linh kiện bị động

sửa
RLCY
       
Điện trở (kiểu Mỹ) Điện trở (kiểu EU) Cuộn cảm Tụ điện
       
Chiết áp (Potentiometer)
(kiểu Mỹ)
Chiết áp (Potentiometer)
(kiểu EU)
Tụ điện phân cực Tụ điện hóa phân cực
       
Điện trở biến đổi Rheostat Điện trở vi chỉnh Trimmer Tụ biến đổi Tụ điện vi chỉnh Trimmer
 
       
 
+       
 
 
 
 
Điện trở nhiệt CTN Thermistor Điện trở nhiệt CTP Photoresistor LDR (Điện trở quang) Varistor VDR (Điện trở điện áp)
       
Biến áp Biến áp giảm Biến áp tăng Biến áp ra ở giữa -
       
     
Biến áp tự ngẫu Biến áp FI Cuộn cảm chống sốc
     
Antenna Nối đất Thạch anh
       
Microphone Loa Beeper, Buzzer Jack mono/stereo

Linh kiện chủ động

sửa
DIODE
       
Điốt Điốt Zener Điốt tunnel Điốt biến dung varicap
       
Điốt phát quang, LED Điốt Schottky Photodiode Điốt hạn chế điện áp
       
Thyristor SCR Thyristor GTO Diac Triac
     
Chỉnh lưu cầu 4 diode Chỉnh lưu cầu 4 diode Chỉnh lưu cầu 4 diode
TRANSISTOR
     
Transistor NPN Transistor PNP Transistor NPN collector nối vỏ
     
Transistor Darlington Phototransistor Photocoupler (Optocoupler)
       
Transistor UJT kênh N Transistor UJT kênh P Transistor IGBT kênh N giàu Transistor IGBT kênh N nghèo
       
Transistor JFET kênh N Transistor MOSFET kênh N giàu Transistor MOSFET kênh N giàu Transistor MOSFET kênh N nghèo
       
Transistor JFET kênh P Transistor MOSFET kênh P giàu Transistor MOSFET kênh P giàu Transistor MOSFET kênh P nghèo

Máy phát, cắt mạch, thứ khác

sửa
       
Mạch phát thế Mạch phát dòng Nguồn điện một chiều Nguồn điện xoay chiều
     
Pin đơn Pin, Battery Pin, Battery
       
Cắt mạch, công tắc 2 cực Nút nhấn thường mở Nút nhấn thường đóng Đổi mạch, công tắc 3 cực
       
Đổi mạch, công tắc đôi DPST Đảo mạch Đảo mạch kép DPDT Rơle cơ điện
       
Cầu chì Đèn Neon Đèn dây tóc Đèn huỳnh quang
   
Mô tơ Thùng điện phân Galvanometer Oscilloscope
       
Vôn kế Ampe kế Ôm kế Watt kế
       
Chéo dây không nối Nối Nối chữ T Nối Mass
       
Protection Classe III
Cách ly cao
Protection Classe II
Cách ly kép
Protection Classe I
Nối đất
Point équipotentiel
Điểm nối đất

Mạch tích hợp

sửa
MẠCH TÍCH HỢP
       
Ổn áp Ổn áp Khuếch đại thuật toán
AOP (kiểu Mỹ)
Khuếch đại thuật toán
AOP (kiểu EU)
MẠCH LOGIC
       
Mạch cộng bán phần Mạch cộng toàn phần Mạch cộng hoàn toàn Trigger Schmitt
       
Mạch toán logic ALU Multiplexer 2 vs 1 Multiplexer 4 vs 1 Đệm ba trạng thái (tri-state)
   
Mạch đếm không đồng bộ Mạch đếm đồng bộ
CỔNG LOGIC (ANSI)
       
Mạch đệm, Buffer Cổng OR Cổng AND Cổng XOR
       
Mạch đảo, Cổng NOT Cổng NOR Cổng NAND Cổng XNOR
CỔNG LOGIC (IEC)
       
Mạch đệm, Buffer Cổng OR Cổng AND Cổng XOR
       
Mạch đảo, Cổng NOT Cổng NOR Cổng NAND Cổng XNOR
CỔNG LOGIC (DIN)
       
Mạch đệm, Buffer Cổng OR Cổng AND Cổng XOR
       
Mạch đảo, Cổng NOT Cổng NOR Cổng NAND Cổng XNOR
FLIP-FLOP
       
Flip-flop RS Flip-flop RSH Flip-flop D (simple) Flip-flop D
       
Flip-flop JK (simple) Flip-flop JK Flip-flop D Flip-flop T

Đèn điện tử chân không

sửa
Đèn điện tử chân không
       
Diode Triode Tetrode Pentode
a
k
f
, anode
, cathode
, filament
a
g1
k
f
, anode
, grid
, cathode
, filament
a
g2
g1
k
f
, anode
, grid ecran
, grid control
, cathode
, filament
a
g3
g2
g1
k
f
, anode
, grid d'arrêt
, grid ecran
, grid control
, cathode
, filament
       
Hexode Heptode Octode Khuếch đại đẩy kéo
a
g4
g3
g2
g1
k
f
, anode
, grid ecran
, grid control
, grid ecran
, grid control
, cathode
, filament
a
g5
g4
g3
g2
g1
k
f
, anode
, grid d'arrêt
, grid ecran
, grid control
, grid ecran
, grid control
, cathode
, filament
a
g6
g5
g4
g3
g2
g1
k
f
, anode
, grid d'arrêt
, grid ecran
, grid control
, grid ecran
, anode auxiliairy
, grid control
, cathode
, filament

Tham khảo

sửa
  1. ^ IEC 60617 - Graphical Symbols for Diagrams. International Electrotechnical Commission, 2015. Truy cập 01 Apr 2015.

Xem thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa