Địch

(đổi hướng từ Kẻ địch)

Địch hay quân địch, kẻ địch, kẻ thù, đối phương, đối tượng tác chiến, giặc, là một khái niệm trong quân sự chỉ về kẻ thù, quân đối phương, hoặc nước liên minh với nước thù địch trong chiến tranh và trong tác chiến.

Câu nói nổi tiếngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi