Địch (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Địch trong tiếng Việt có nghĩa là: