Kỳ Anh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Kỳ Anh)

Kỳ Anh trong tiếng Việt có thể là:

Địa danh sửa

Tên người sửa

  • Kỳ Anh (耆英; 1790-1858), đại thần thời Thanh. Từng làm Tổng đốc Lưỡng Quảng từ năm 1844 tới năm 1848.

Tước hiệu sửa