Kalimantan là phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của Indonesia trên đảo Borneo. Cái tên Kalimantan còn đồng thời là cách gọi ở Indonesia dành cho đảo Borneo.

Có năm tỉnh của Indonesia nằm ở Kalimantan, gồm Tây Kalimantan, Trung Kalimantan, Nam Kalimantan, Đông Kalimantan, Bắc Kalimantan. Tổng diện tích lãnh thổ Kalimantan của Indonesia là 582.593 km², chiếm 78,4% diện tích toàn Borneo. Dân số của Indonesia ở Kalimantan là 12 triệu người (năm 2004), chiếm ba phần tư dân số toàn Borneo.

Tôn giáo ở Kalimantan (dữ liệu 2010)[1]
Religion percent
Hồi giáo
  
78.23%
Tin Lành
  
8.99%
Công giáo Roma
  
8.86%
Phật giáo
  
1.94%
Khác
  
1.35%
Không rõ
  
0.31%
Ấn Độ giáo
  
0.27%
Thuyết vật linh
  
0.23%
Không trả lời
  
0.02%

Xem thêm sửa

Borneo

Tham khảo sửa

  1. ^ “Population by Region and Religion in Indonesia”. Badan Pusat Statistik (bằng tiếng Anh). 2010.