Kawayan là một đô thị cấp năm ở tỉnh Biliran, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2000, đô thị này có dân số 17.507 người trong 3.688 hộ.

Bản đồ của Biliran với vị trí của Kawayan
Bản đồ của Biliran với vị trí của Kawayan

Các đơn vị hành chính sửa

Kawayan, về mặt hành chính, được chia thành 20 khu phố (barangay).

 • Baganito
 • Balacson
 • Bilwang
 • Bulalacao
 • Burabod
 • Inasuyan
 • Kansanok
 • Mada-o
 • Mapuyo
 • Masagaosao
 • Masagongsong
 • Poblacion
 • Tabunan B
 • Tubig Guinoo
 • Tucdao
 • Ungale
 • Balite
 • Buyo
 • Villa Cornejo (Looc)
 • San Lorenzo

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa