Kemsit là một vương hậu sống vào thời kỳ Vương triều thứ 11 trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Bà là một thứ phi của pharaon Mentuhotep II.

Mảnh phù điêu của Kemsit tại đền thờ của Mentuhotep II
Kemsit
bằng chữ tượng hình
k
m
z
i
t
B1

Chôn cất

sửa

Ngôi mộ TT308 và nhà nguyện nhỏ của thứ phi Kemsit được tìm thấy trong quần thể đền thờ của Mentuhotep II tại Deir el-Bahari[1], cùng với 5 thứ phi khác: Ashayet, Henhenet, Kawit, SadehMayet. Những bà thứ phi của Mentuhotep được suy đoán là người Nubia[2][3].

Cỗ quách bằng đá của bà đã bị vỡ nát, những mảnh vỡ còn sót lại hiện được lưu giữ Bảo tàng Ai Cập[4]. Danh hiệu của Kemsit được biết đến qua những phù điêu trên đền thờ của chồng bà: "Nữ tư tế của Hathor", "Người vợ yêu quý của Vua" và "Người trang hoàng cho Vua"[4].

Liên kết ngoài

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Aidan Dodson & Dyan Hilton (2004), The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson, tr.89 ISBN 0-500-05128-3
  2. ^ Willike Wendrick (2011), Egyptian Archaeology, Nhà xuất bản John Wiley & Sons, tr.151 ISBN 978-1444359336
  3. ^ László Török (2008), Between Two Worlds: The Frontier Region Between Ancient Nubia and Egypt 3700 BC - 500 AD, Nhà xuất bản Brill, tr.83 ISBN 978-9004171978
  4. ^ a b Wolfram Grajetzki (2005), Ancient Egyptian Queens: a hieroglyphic dictionary, Nhà xuất bản Golden House, tr.29-30 ISBN 978-0954721893