Khánh Thành (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Khánh Thành)

Khánh Thành có thể là: xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh

Địa danh sửa

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa