Khánh Thượng (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Khánh Thượng)

Khánh Thượng có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:

Xem thêm sửa