Khâm sứ Tòa Thánh

Khâm sứ Tòa Thánh (hay còn gọi là: Khâm sai Tòa Thánh) (tiếng Anh: Apostolic Delegate) là người đại diện cho Tòa Thánh tại các quốc gia mà Tòa Thánh không có quan hệ ngoại giao. Khâm sứ được giáo hoàng phái đến những quốc gia này để làm người liên hệ với Giáo hội Công giáo ở nước sở tại trên lãnh vực phụng tự.

Trong nội bộ Giáo hội Công giáo, vị Khâm sứ Tòa Thánh có cấp bậc ngang bằng với vị Sứ thần Tòa Thánh (Apostolic Nuncio), nhưng về mặt quan hệ quốc tế thì khâm sứ không có tư cách ngoại giao chính thức như sứ thần. Dù vậy, ở một số quốc gia thì khâm sứ cũng có được một số thẩm quyền nhỏ về ngoại giao.

Nơi ở và làm việc của khâm sứ gọi là Tòa Khâm sứ.

Tham khảoSửa đổi